Email


Acord GDPR *
În temeiul prevederilor Regulamentului European 679/2016 privind protecția persoanelor fizice referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date, precum şi în temeiul prevederilor din dreptul intern, vă solicităm consimțământul pentru ca DENTAL COD să se prevaleze de oportunitatea de a vă contacta in vederea unei programări. Art.6(1)lit.(a) din GDPR şi ridicarea standardului de sănătate orală a pacienților nostri constituie interese legitime pentru care vă solicităm in mod expres consimțâmantul, inclusiv pentru programări. Datele dvs. personale vor fi prelucrate şi stocate pe durata perioadei de tratament si profilaxie, dar pot fi păstrate până cand solicitați retragerea consimțământului. DENTAL COD prelucrează datele cu caracter personal aplicând măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru a le proteja împotriva oricărei prelucrări ilegale, distrugerii sau pierderii accidentale sau intenționate, a alterării, divulgării, transmiterii neautorizate sau accesului neautorizat, inclusiv când respectivele date pot fi transmise prin rețea. Vă rugăm sa ne contactați la urmatoarea adresă de email contact@dentalcod.ro pentru: • orice neregulă în funcționarea site-ului; • orice suspiciune privind insecuritatea aplicației; • orice solicitare în legătură cu exercitarea oricarui drept ce vă revine în temeiul legii. Vă mulțumim
Cookies
Noi utilizăm cookies. Acestea sunt fişieri mici de text care sunt stocate pe computerele dvs., iar anumite setări şi date ne pot fi şi nouă împărtăşite de la browserul dvs. Suplimentar, putem utiliza cookies care să ne permită o analiză comportamentală de utilizator şi poate include: • frecvența vizualizării paginii de website; • căutări; • utilizarea funcțiilor paginii de internet. Datele colectate prin intermediul acestor cookies vor fi pseudonimizate, astfel încât nu va exista nicio legătură ce poate fi descifrată între respectivele date şi utilizator. Baza legală pentru utilizarea de cookies este Art.6(1)(f) GDPR. Acordul dvs. ne permite să continuăm colaborarea: